Winterconcert popkoor Rol Around

Zondagmiddag 8 december vindt in Achthuizen het eerste Winterconcert plaats van popkoor Rol Around. Diverse koren laten dan hun liederen klinken in de plaatselijke Rooms-katholieke kerk Maria ten Hemelopneming. Het concert begint om 14.30 uur, en de deuren van kerk gaan om 14.00 uur open.

Popkoor Rol Around organiseert dit jaar voor de eerste keer een Winterconcert. Naast het ten gehore brengen van het eigen repertoire, treden er tevens een drietal bevriende muziekgroepen op. Dit zijn het St. Adolfskoor, The Blue Stocking Singers en 4 Something. Tevens kunt u nog luisteren naar het gelegenheidskinderkoor van de lagere school De Achtsprong. Natuurlijk gaan ook de dames van Rol Around zelf zingen. Zij staan onder leiding van dirigente Els van de Watering.

Popkoor Rol Around hoopt op een volle kerk in Achthuizen op 8 december. De entree is gratis, en na afloop is er nog een hapje en een drankje.